تاریخ

نام مسئول واحد صنفی

نام واحد صنفی

تلفن

آدرس

25/12/96

اصغر مسعودی نیا

صدرا

32356974

خیابان میرداماد ابتدای کوچه مسجدرحیم خان

26/12/96

احمد   صادقی

تکنو بیو لب

32357530

ابتدای خیابان طیب کوچه سرلت ساختمان متین

27/12/96

سیاوش      ساعی

پاستور

32205446

خیابان شمس آبادی کوچه کازرونی مجتمع مدائن

28/12/96

امیر     جعفرپور

بهار آزما طب

32202800

خیابان میرداماد نبش کوچه 20 ساختمان آراد ط 2 واحد4

29/12/96

سیدجلال فاطمی

شیمیایی صدف

32200004

خیابان طیب ساختمان آرین

29/12/96

احمد   مهدی پور

تکنوتیناطب

32244207

خیابان آمادگاه  مجتمع گلدیس طبقه همکف واحد44

01/01/97

محسن     خلیلی

شیمیایی رازی

32229394

خیابان شمس آبادی کوچه کازرونی پاساژ صدف

01/01/97

مرتضی     مهرپرور

آرش طب

32205034

خیابان پنج رمضان ساختمان مهتاب 15

02/01/97

محمدرضا    بابایی

نیک آریا تاش

32343124

خیابان مسجدسید روبرو خ پنج رمضان ساختمان تجاری نرمال

02/01/97

جمال      ملک  نائینی

تشخیص طبی ملک

32358640

خیابان میرداماد  روبرو کوچه 4 ساختمان ملک

03/01/97

نصراله     نصر اصفهانی

سپاهان طب

32346959

خیابان میرداماد مجتمع کوشک

03/01/97

امیر       شکریان

شیمی شاپ

33364594

خیابان مسجد سید جنب بانک ملی مقابل قنادی خشایار

04/01/97

سیامک      بهرامپور

بهرآزما

32202393

خیابان شمس آبادی جنب بیمارستان سینا کوچه نوایی ساختمان ترمه

04/01/97

حجت اله    یارعلی

پارت شیمی

32347238

خیابان طیب روبرو داروخانه دکتر تاجی

05/01/97

مجید     ایرانپور

پارت طب

32361480

خیابان شمس آبادی نبش چهارراه عباس آباد

05/01/97

احمد       مهدی پور

تکنوتیناطب

32207749

خیابان آمادگاه مجتمع گلدیس طبقه همکف

06/01/97

فریدون       انالویی

پاراتاک

32202389

خیابان شمس آبادی کوچه کازرونی پاساژصدف

06/01/97

احمد    مرتهب

سپاهان شیمی

33366865

خیابان مسجدسید خ جامی کوی شهید ربانی

07/01/97

حسن         پیشگاهی

شیمی مهر

33363067

خیابان خرم باغ فیض جنب درمانگاه

07/01/97

مرتضی     مهرپرور

آرش طب

32205034

خیابان پنج رمضان ساختمان مهتاب 15

08/01/97

جمال        شهنام

یاسا طب

32202339

خیابان شمس آبادی نبش کوچه کازرونی

08/01/97

محمد    کیوانداریان

سپاهان شیمی گستر

32363444

خیابان شیخ بهایی کوچه زرگر اصفهانی پلاک 1+12

09/01/97

سیاوش      ساعی

پاستور

32205446

خیابان شمس آبادی کوچه کازرونی مجتمع مدائن

09/01/97

محمدرضا    جهانشاه راد

راد طب اسپادان

32336665

خیابان میرداماد نبش بن بست شماره 14

10/01/97

مریم      کریمی

ترتیا طب

32367048

خیابان شیخ بهایی خ اردیبهشت شمالی کوچه 53 ( عمومی ها )

10/01/97

حسین    امیریان

ابن سینا

32203837

خیابان طیب بعد از پمپ بنزین جنب کوچه 15 ساختمان کاج

11/01/97

حسین     لطیفیان

پویش شیمی

32363225

خیابان میرداماد نبش بن بست 44 مجتمع پویش

11/01/97

مجید     ایرانپور

پارت طب

32361480

خیابان شمس آبادی نبش چهارراه عباس آباد

12/01/97

هادی      فروردین

پارس فرآیند

33872138

خیابان امام خمینی روبرو خ باباگلی

12/01/97

سید محمدحسین جعفری  الجزایری

انوش

32342408

خیابان میرداماد نبش بن بست 10

13/01/97

سید مهدی   طباطبایی

شایان  شیمی

32350200

خیابان شمس آبادی کوچه نگارستان

13/01/97

نوربخش   مختاری

آسیا شیمی

32370876

خیابان مسجدسید روبرو اداره تبلیغات اسلامی

14/01/97

حسین     صادقی

آراد طب

32342410

خیابان شمس آبادی روبرو بیمارستان سینا ساختمان رضا

15/01/97

علی        صمیمی

فرید

32332361

خیابان طیب  ساختمان چاپ فرزانه