رديف

نام داروخانه

شهر

تلفن

آدرس

1

داروخانه بیمارستان شهيد صدوقي

اصفهان

32913002

خ بزرگمهر بيمارستان شهيد آيت اله صدوقي

2

داروخانه  هلال احمر

اصفهان

36633665

پل خواجو جنب جمعيت هلال احمر

3

 داروخانه بیمارستان الزهرا

اصفهان

36201334

خ شهداي صفه بيمارستان الزهرا

4

داروخانه  امام سجاد (ع)

اصفهان

32211141

خ استانداري جنب بيمارستان خورشيد

5

داروخانه  شهيد منتظري

اصفهان

32366005

خ شمس آبادي جنب بيمارستان شهيد منتظري

6

 داروخانه بیمارستان  سيد الشهدا

اصفهان

32354070

خ مطهري جنب بيمارستان سیدالشهدا(امید)

7

داروخانه  شبانه روزي حكيم شفا

اصفهان

33379249

خ كاوه روبروي ترمينال بابلدشت

8

 داروخانه شبانه روزي دکتر مظاهري

اصفهان

32355996

پل فلزي جنب هتل آسمان

9

 داروخانه بيمارستان ميلاد

اصفهان

37774001

شهرك ولي عصر بيمارستان ميلاد

تایید نسخ دندانپزشکی : بیمارستان صدوقی ( حتی ایام تعطیل )

نرم افزار مراکز درمانی طرف قرارداد را بر روی موبایل به آدرس:www.Esata.ir/web/sakhad  ویا در برنامه بازار " بیمه ساخد " را جست و جو کنید .

جهت تعویض - ابطال و صدور دفترچه بیمه نیروهای مسلح  به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه فرمایید .

سایت سازمان :www.Esata.ir   

تلفن گویا سازمان 09621    و تلفن های اداره کل استان اصفهان    36201746 -031    الی    50