• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2060

خانقاه شيخ ابومسعود رازي يا بقعه مسعوديه که درگذشته هاي دور قبرستان عمومي اصفهان بوده و حافظ ابونعيم مورخ و محدث و دانشمند بزرگ نيز در همين محل به خاك سپرده شده است.

شيخ ابومسعود رازي از محدثين و دانشمندان نامدار قرن نهم هجري است كه پس از مرگ؛ يك مجموعه شامل چهارسو و حمام و باغ بسيار بزرگي در كنار مزار او ساخته شد و به درب شيخ شهرت يافت. سردري كه اكنون باقيمانده و بيانگر معماري و خطاطي دوران آق قويونلوها است كتيبه اي است كه با كاشي مينائي تزئين شده و آن را با شكوه و بسيار زيبا توصيف كرده است.

اين كتيبه در دو سطر يكي به خط ثلث جلي به رنگ سفيد و ديگري به خط ثلث با حروف ريز طلائي برزمينه آبي نوشته شده است. اين كتيبه در زمان يعقوب فرزند اوزون حسن آق قويونلو نوشته شده و كاتب آن كمال الدين بن شهاب يزدي و تاريخ آن ۸۹۵ هجري قمري است. به نظر بسياري از محققين و پژوهشگراني كه معماري و كاشيكاري دوران ايلخاني را بررسي كرده اند كاشيكاري اين سردر بعدها الهام بخش بسياري از كاشي كاران اصفهان بوده است.

محل کنونی بقعه، قبرستانی با نام «مردبان» بوده که وقتی شیخ از دنیا می‌رود، در همین قبرستان به خاک سپرده می‌شود. پس از مرگ، حمام و باغ بزرگ و چهارسوقی در کنار مزارش ساخته می‌شود و با نام خانقاه شیخ ابومسعود رازی یا مسعودیه یا درب شیخ معروف می‌شود.

وقتی از درب کنونی خانقاه داخل شده و به طرف چپ بروید، قبل از رفتن به داخل خانقاه با سردابی هیجان‌انگیز مواجه می‌شوید. قبر شیخ داخل آن قرار دارد. متاسفانه اجزای مقبره در کشاکش درگیری‌ها از بین رفته و حرف زیادی برای گفتن ندارد. ولی سرداب بزرگ شیخ بسیارجالب و دیدنی است. سقف‌ آجری با حالت گنبدی شکل و دیوارهای کوتاه آن از زیبایی‌های دیگر این سرداب است.

 

آدرس: خیابان چهارباغ پایین، جامی خانه انقلاب اسلامی