برنامه هاي تخت فولاد

ردیف

عنوان برنامه

شرح برنامه

تاريخ

ساعت

1

تاريخ به وقت فروردين

معرفي مشاهير اصفهان، وقايع ورسومات اجتماعي تخت فولاد

9تا 11فروردین

11تا 13

2

نمايشگاه جهاني درنصف جهان

معرفي كلي تخت فولاد،معرفي شهدا انقلاب اسلامي،دفاع مقدس ومدافع حرم درسالن شمع گلستان شهداوتكيه باباركن الدين

29اسفندتا11 فروردين

9تا 13           15تا 19

3

جشنواره عكس

جشنواره عكس اينستاگرامي باعنوان از حيات تا ممات

29اسفندتا4 فروردين

13تا9        19تا15