نمـايش بيشـتر

جمع‌آوری بیش از ۱۰۰۰ چادر مسافران نوروزی از سطح شهر

مسئول کمیته قضائی و انتظامی ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان گفت: طی دو روز گذشته یک هزار و ۱۶۷ چادر مسافران نوروزی اصفهان از سطح شهر جمع‌آوری و مسافران به محل‌های مشخص شده برای اسکان موقت هدایت شدند.

ادامه