اين منار در محلّة دردشت واقع است. منار در وسط ميداني قرار دارد كه اطراف آن دكان هايي ساخته شده است. محيط اين منار بيست پا و ارتفاع آن شصت پاست. اين منار از آجر و آهك ساخته شده است. قسمت بالاي منار تا پايين آن پوشيده از كلّة شكار مي‌باشد. اين منار يادگار يكي از شكارهاي شاه اسماعيل يا شاه طهماسب صفوي است.

این بنا که به نشانه افتخار در شکار، در میدانی با نام «میدان شاخ» قرار داشته بر روی آن تصاویری از کله حیوانات شکاری نقش بسته بوده است و گردشگران اروپایی همچون «آدام اولئاریوس» و «شاردن» و «تاورنیه» و «سانسون» به آن توجه نموده و در سفرنامه خود به توصیف آن پرداخته اند